Usługi

W ramach projektu utworzonych zostanie 5 odrębnych grup.

 1. Każda grupa liczyć będzie 10 osób, z czego każda osoba weźmie udział w:
  • Diagnoza potrzeb (1 godzina zegarowa (60 min.)/osoba)
  • Poradnictwo zawodowe z IPD (4 godziny zegarowe (po 60 min.)/osoba,)
  • Trening podstawowych kompetencji społecznych (3 dni po 8 godzin dydaktycznych (po 45 min.) /grupa)
  • Warsztaty – techniki aktywnego poszukiwania pracy (2 dni po 8 godzin dydaktycznych (po 45 min.) /grupa)
  • Wysokiej jakości szkolenia zawodowe  (jeden temat do wyboru):
   1. Cukiernik
   2. Kucharz
   3. Pomoc kuchenna
   4. Pracownik małej gastronomii
   5. Kosmetyczka
   6. Wizażystka
   7. Piekarz
   8. Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
   9. Operator obrabiarek skrawających

Na każdą grupę przypada  120 godzin  dydaktycznych (po 45 min.)

 • Pośrednictwo pracy (3 godziny zegarowe (po 60 min.)/osoba,)
 • Staże (4 miesiące)

 

Dodatkowo dla wszystkich osób biorących udział w projekcie przewidziane jest:

 • Stypendium szkoleniowe i stażowe
 • Materiały szkoleniowe
 • Egzaminy czeladnicze  po szkoleniach zawodowych
 • Badania lekarskie
 • Zwrot kosztów dojazdów
 • Wyżywienie i serwis kawowy
Script logo