Aktualności

Data aktualizacji 31.05.2018

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, iż realizacja Projektu "Bądźmy Aktywni Zawodowo i Społecznie!" zakończyła się sukcesem.
W imieniu Zarządu, Pracowników Biura, personelu merytorycznego i finansowego chcemy podziękować wszystkim Uczestnikom, Trenerom, Usługodawcom za wspaniale i efektywnie spędzony czas. To kolejne doświadczenie pokazało nam, że sukces można odnieść jedynie jeśli szanujemy siebie nawzajem. Nadrzędnym celem każdego działania powinna być chęć pomagania innym. Cieszymy się, że to właśnie z Państwem udało się nam zrealizować kolejny Projekt!

Serdecznie dziękujemy i zapraszamy do współpracy w przyszłych Projektach.

 

Data aktualizacji 04.05.2018

W związku z tym, iż realizacja Projektu "Bądźmy Aktywni Zawodowo i Społecznie!' dobiega końca
serdecznie gratulujemy wszystkim tym, którzy ukończyli udział w Projekcie, dokonali aktywizacji społecznej i zawodowej oraz podjęli zatrudnienie po odbytym stażu zawodowym!

Wszystkim Uczestnikom, którzy z jakiegoś powodu nie poinformowali jeszcze Pracowników Biura o podjęciu zatrudnienia przypominamy o dostarczeniu do Biura Projektu kopii umów o pracę/umów zlecenia w celu realizacji wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej.

Dziękujemy i zapraszamy do kontaktu w celu dzielenia się wrażeniami.

 

Data aktualizacji 04.04.2018

Wszystkim Uczestnikom, którzy odbywają staż zawodowy przypominamy o wysyłaniu list obecności za poprzedni miesiąc (marzec 2018). Poprawnie wypełnione i podpisane są one podstawą do wypłaty stypendium stażowego. Prosimy zwracać uwagę czy podpisy znajdują się w przeznaczonych do tego miejscach i czy nie brakuje żadnego z nich.

Wszystkim Uczestnikom życzymy, by ich staże zakończyły się podjęciem zatrudnienia!

 

Data aktualizacji 30.03.2018

Szanowni Państwo,


W imieniu wszystkich pracowników Firmy Consultor sp. z o.o. przesyłamy najserdeczniejsze życzenia Wielkanocne.
Niech ten czas będzie okazją do refleksji, odpoczynku i czasu dla Bliskich.

Wesołego „Alleluja”!

 

Data aktualizacji 24.01.2018

Dodatkowe Pośrednictwo Pracy gr. IV i V

Od 25.01.2018 r. do 28.02.2018 r. odbędzie się pośrednictwo pracy dla 5 uczestników projektu gr. VI - „Kucharz” z pośrednikiem pracy Panią Aliną Wikło .
Na każdego Uczestnika przypada 3h zegarowe pośrednictwa (dwa spotkania).
Spotkania odbywać się będą w Centrum Szkoleniowo Doradczym w Chełmie , na ul. Lwowskiej 13 R/P.

Od 26.01.2018 r. do 28.02.2018 r. odbędzie się pośrednictwo pracy dla 9 uczestników projektu gr. V - „Wizażystka” z pośrednikiem pracy Panią Aliną Wikło.
Na każdego Uczestnika przypada 3h zegarowe pośrednictwa (dwa spotkania).
Spotkania odbywać się będą w Centrum Szkoleniowo Doradczym w Chełmie , na ul. Lwowskiej 13 R/P.

 

Data aktualizacji 11.01.2018

Dodatkowe Pośrednictwo Pracy gr. I i III
Od 12.01.2018 r. do 13.01.2018 r. odbędzie się pośrednictwo pracy dla 4 uczestników projektu gr. I - „Wizażystka” z pośrednikiem pracy Panią Dorota Zakrzewską.
Na każdego Uczestnika przypada 3h zegarowe pośrednictwa(dwa spotkania).
Spotkania odbywać się będą w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Radzyniu Podlaskim, na ul. Sitkowskiego 2a .
Od 12.01.2018 r. do 13.01.2018 r. odbędzie się pośrednictwo pracy dla 2 uczestników projektu gr. III - „Wizażystka” z pośrednikiem pracy Panem Pawłem Sawickim.
Na każdego Uczestnika przypada 3h zegarowe pośrednictwa(dwa spotkania).
Spotkania odbywać się będą w Hrubieszowie na ul. Ludnej 15.

 

Data aktualizacji 18.12.2017

W związku z oszczędnościami i za zgodą Wojewódzkiego Urzędu Pracy projekt „Bądźmy aktywni zawodowo i społecznie!”  wydłużamy do 31.05.2018r. Dzięki czemu przedłużamy staże 20 uczestnikom projektu z gr. I, III, IV,V, oraz dodatkowo przeprowadzimy po 3h zegarowe (dwa spotkania) pośrednictwa pracy.

 

Data aktualizacji 10.10.2017

Rozpoczynamy Pośrednictwo Pracy gr. IV, V
Od 09.10.2017 zapraszamy wszystkich uczestników szkolenia „Kucharz” gr. IV - Chełm , „Wizażysta/tka” gr. V - Chełm na pierwsze spotkanie z Pośrednikiem pracy, Panią Aliną Wikło.
Na każdego Uczestnika przypada 3h zegarowe pośrednictwa(dwa spotkania).
Spotkania odbywać się będą w Centrum Szkoleniowo Doradczym w Chełmie, na ul. Armii Krajowej 11A, od 19.10.2017r. do 25.10.2017r.- gr. V, od 09.10.2017r. do 26.10.2017r.


Dziś odbył się egzamin czeladniczy z zakresu „Wizażysta/tka” gr. V w Centrum Szkoleniowo Doradczym, na ul. Armii Krajowej 11A, został pomyślnie zdany przez całą grupę.

 

Data aktualizacji 04.10.2017

Dziś odbył się egzamin czeladniczy z zakresu „Kucharz” gr. IV w Chełmie w Hotelu Kozak na ul. Hrubieszowskiej 37, został pomyślnie zdany przez całą grupę.

 

Data aktualizacji 10.09.2017

11.09.2017 r. rusza szkolenie „Kucharz”  dla gr. IV projektu „Bądźmy aktywni zawodowo i społecznie!” realizowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie obejmie 120 h dydaktycznych i potrwa do 10.10.2017 r. Szkolenie odbywać się będzie w Chełmie w Hotelu Kozak na ul. Hrubieszowskiej 37w godzinach od 8:30 – 15:00. Szkolenie poprowadzi kucharz Pan Adrian Barszcz.
11.09.2017 r. rusza szkolenie „Wizażysta/tka”  dla gr. V projektu „Bądźmy aktywni zawodowo i społecznie!” realizowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie obejmie 120 h dydaktycznych i potrwa do 04.10.2017 r. Zajęcia odbywać się będą w Centrum Szkoleniowo Doradczym  w Chełmie na ul. Lwowskiej 13R, Armii Krajowej 11A, w godzinach od 9:00 – 15:30. Szkolenie poprowadzi Pan Małgorzata Matysiak-Dunia.

 

Data aktualizacji 01.09.2017

Rozpoczynamy zajęcia grupowe:  Warsztaty – techniki aktywnego poszukiwania pracy gr. IV, V

Od 04.09.2017r. do 05.09.2017r . - gr. IV, od 06.09.2017r. do 07.09.2017r. – gr. V w Centrum  Szkoleniowo Doradczym w Chełmie  przy ul. Lwowskiej 13R. w odbędą się 2 - dniowe grupowe zajęcia(8 h dydaktycznych): Warsztaty – techniki aktywnego poszukiwania pracy gr. IV i V które poprowadzi doradca zawodowy oraz pośrednik pracy Pani Maria Krzowska.

 

Data aktualizacji 07.08.2017

Rozpoczynamy indywidualne spotkania w ramach Poradnictwa zawodowego z IPD dla grupy IV, V
Zajęcia odbywać się będą w Centrum Szkoleniowo Doradczym w Chełmie  przy ul. Lwowskiej 13R. Na każdego uczestnika z orzeczeniem o niepełnosprawności będzie przypadać 4h zajęć indywidualnych. (2 spotkania po 2 godziny). Poradnictwo zawodowe  z IPD potrwa od 10.08.2017r. do 24.08.2017r. – gr. IV, od 25.08.2017r. do 31.08.2017r. – gr. V. Zajęcia poprowadzi doradca zawodowy Eliza Patra.

 

Data aktualizacji 04.08.2017

 Rozpoczynamy zajęcia grupowe:  Trening podstawowych kompetencji społecznych gr. IV, V
Od 07.08.2017 do 09.08.2017r. - gr. IV , od 17.08.2017r. do 19.08.2017r. - gr. V w Centrum Szkoleniowo Doradczym w Chełmie na ul. Lwowskiej 13R,  odbędą się 3-dniowe grupowe zajęcia (8 h dydaktycznych): Trening podstawowych kompetencji społecznych gr. IV, V które poprowadzi psycholog Pan Paweł Grochocki.

 

Data aktualizacji 26.07.2017

Rozpoczynamy indywidualne spotkania w ramach Diagnozy potrzeb dla grupy IV i V
Zajęcia odbywać się będą w Chełmie w Centrum Szkoleniowo Doradczym przy ul. Lwowskiej 13R. Na każdego uczestnika z orzeczeniem o niepełnosprawności będzie przypadać 1h zajęć indywidualnych. Diagnoza potrzeb potrwa od 27.07.2017r. do 28.07.2017r.gr. IV, od 10.08.2017r. do 11.08.2017r. - gr. V  Zajęcia poprowadzi psycholog Pan Paweł Grochocki.

 

Data aktualizacji 21.07.2017

Dzięki bardzo dużej ilości nadesłanych formularzy zgłoszeniowych udało nam się zrekrutować dwie ostatnie grupy w Chełmie gr. IV - „Kucharz”, gr. V - „Wizażysta/tka”. Już za tydzień ruszają pierwsze zajęcia z Diagnozy Potrzeb.

 

Data aktualizacji 03.07.2017

Niestety z przyczyn niezależnych od nas rekrutacja gr. IV w Hrubieszowie nie doszła do skutku. Pozostały nam jeszcze do zrekrutowania dwie grupy. Zapraszamy do nadsyłania dokumentów zgłoszeniowych!

 

Data aktualizacji 30.06.2017

Od 03.07.2017. zapraszamy wszystkich uczestników szkolenia „Wizażysta/tka” gr. III – Hrubieszów  na pierwsze spotkanie z Pośrednikiem pracy, Panem Pawłem Sawickim.
Na każdego Uczestnika przypada 3h zegarowe pośrednictwa  (dwa spotkania).
Spotkania odbywać się będą w Hrubieszowie przy ulicy Ludnej 15 w terminie od 03.07.2017r. do 06.07.2017r.

 

Data aktualizacji 21.06.2017

Dziś odbył się egzamin czeladniczy z zakresu „Wizażysta/tka” gr. III w Hrubieszowie na ul. Szerokiej 3A, został pomyślnie zdany przez całą grupę.

 

Data aktualizacji 16.05.2017

17.05.2017r. rusza szkolenie „Wizażysta/tka”  dla gr. III projektu „Bądźmy aktywni zawodowo i społecznie!” realizowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie obejmie 120 h dydaktycznych i potrwa do 21.06.2017r.  Zajęcia odbywać się będą w Hrubieszowie przy ulicy Szerokiej 3A w godzinach od 8:00 – 14:30. Szkolenie poprowadzi Pani Agata Rydz.

 

Data aktualizacji 15.05.2017

Rozpoczynamy Pośrednictwo Pracy gr. I, II
Od 16.05.2017 zapraszamy wszystkich uczestników szkolenia „Kosmetyczka ” gr. I - Radzyń Podlaski, „Kucharz” gr. II - Radzyń Podlaski na pierwsze spotkanie z Pośrednikiem pracy, Panią Dorotą Zakrzewską.
Na każdego Uczestnika przypada 3h zegarowe pośrednictwa(dwa spotkania).
Spotkania odbywać się będą w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Radzyniu Podlaskim, na ul. Sitkowskiego 2a, od 16.05.2017r. do 09.06.2017r.

 

Data aktualizacji 05.05.2017

Rozpoczynamy  zajęcia grupowe:  Warsztaty – techniki aktywnego poszukiwania pracy gr. III

Od 08.05.2017r. do 09.05.2017r. w Stowarzyszeniu Aktywnych Animatorów Kultury na ul. 3 Maja 37 w Hrubieszowie odbędą się 2 - dniowe grupowe zajęcia( 8 h dydaktycznych): Warsztaty – techniki aktywnego poszukiwania pracy gr. III które poprowadzi doradca zawodowy Pani Ewa Seroczyńska-Gleń.

 

Data aktualizacji 10.04.2017

Zapytanie cenowe w ramach rozeznania rynku na przeprowadzenie egzaminów i wydanie świadectw czeladniczych potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Załącznik - część ofertowa

 

Data aktualizacji 07.04.2017

W dniu dzisiejszym w Hrubieszowie rozpoczynają zajęcia uczestnicy gr. 3. Trening podstawowych kompetencji społecznych trwać będzie przez 3 dni: 7-go, 10-go i 19-go kwietnia.
Równocześnie powoli zmierzamy ko końcowi rekrutacji gr. 4, także w Hrubieszowie.
W ramach projektu zrekrutowana będzie jeszcze ostatnia grupa – piąta. Jeszcze nie wiemy gdzie będą odbywać się zajęcia, to zależy od liczby zgłoszeń z poszczególnych miejscowości. Zapraszamy do nadsyłania dokumentów zgłoszeniowych!

 

Data aktualizacji 31.03.2017

Od dziś do 08.05.2017 trwać będzie szkolenie grupy 2 z zakresu „Kucharz”.
Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia podczas trwania zajęć i później podczas egzaminów czeladniczych!

 

Data aktualizacji 28.03.2017

W ciągu dwóch najbliższych dni:  28 i  29 marca grupa 2 uczestniczyć będzie w Warsztatach – techniki aktywnego poszukiwania pracy.
Natomiast grupa 1 dziś rozpoczyna szkolenie z zakresu „Kosmetyczka”, które planujemy zakończyć dnia 28.04.2017.

 

Data aktualizacji 24.03.2017

Dnia 23.03.2017 grupa 1 w Radzyniu Podlaskim zakończyła kolejną formę wsparcia: Warsztaty – techniki aktywnego poszukiwania pracy. Natomiast w dniu dzisiejszym grupa 2 rozpoczyna zajęcia grupowe – Trening podstawowych kompetencji społecznych, który trwać będzie do 27.03.2017

 

Data aktualizacji 15.03.2017

Rekrutacja do grupy 2 została zakończona. Dziś rozpoczęły się pierwsze spotkania indywidulane w ramach Poradnictwa zawodowego z IPD. Ostatni dzień spotkań to 21.03.2017.

 

Data aktualizacji 10.03.2017

Grupa 1 w Radzyniu Podlaskim rozpoczyna dziś zajęcia grupowe „Trening podstawowych kompetencji społecznych”, które zakończą się 10.03.2017. Równocześnie powoli kończymy rekrutację do grupy drugiej, również w Radzyniu Podlaskim.

 

Data aktualizacji 02.03.2017

W dniu dzisiejszym ruszyły pierwsze zajęcia dla uczestników gr. 1 w Radzyniu Podlaskim, którzy od 2 do 9 marca będą spotykać się w ramach Poradnictwa zawodowego z IPD.

 

Data aktualizacji 06.02.2017

„Rozeznanie rynku na osobiste przeprowadzenie usług doradczych w ramach projektu „Bądźmy aktywni zawodowo i społecznie”
 
Consultor Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na osobiste przeprowadzeni usług doradczych w ramach projektu „Bądźmy aktywni zawodowo i społecznie!”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Działanie: 11.1 Aktywne włączenie.
Termin składania ofert: 14.02.2017, godzina 8.15
Miejsce składania ofert: Consultor Sp. z o,o., ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin
Osoba do kontaktu: Monika Turska, tel. 519 323 393”

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 - Przedmiot zamówienia

Załącznik nr 2 - Oferta

Załącznik nr 3 - Doświadczenie wykonawcy

 

Data aktualizacji 01.12.2016

Miło nam poinformować Państwa, iż od 01.12.2016 wystartował projekt "Bądźmy aktywni zawodowo i społeczenie!" realizowany przez firmę Consultor Sp. z o.o.

Projekt skierowany do osób zamieszkałych na terenie woj. lubelskiego, niepełnosprawnych i z wykształceniem maks. średnim, oraz należących do jednej z grup:

 • Osoby niepracujące
 • Osoby zarejestrowane w Urzędach Pracy jako bezrobotne z III profilem pomocy.

Pierwszeństwo w projekcie będą mieć osoby zamieszkałe na terenie jednego z powiatów:

 • bialski
 • chełmski
 • krasnostawski
 • lubartowski
 • hrubieszowski
 • janowski
 • opolski

W ramach projektu oferujemy m.in.:

 • Diagnozę potrzeb
 • Poradnictwo zawodowe
 • Trening podstawowych kompetencji społecznych
 • Warsztaty – techniki aktywnego poszukiwania pracy
 • Pośrednictwo pracy
 • Staże zawodowe (4-miesięczne)
 • Wysokiej jakości szkolenia zawodowe. W ramach całego projektu powstaną:
  • 2 grupy z tematów do wyboru:
   • Cukiernik
   • Kucharz
   • Pomoc kuchenna
   • Pracownik małej gastronomii
  • 3 grupy z tematów do wyboru:
   • Kosmetyczka
   • Wizażystka
   • Piekarz
   • Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
   • Operator obrabiarek skrawających

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do naszego biura projektu w Lublinie pod adresem ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin. Zachęcamy również do kontaktu pod numerem telefonu 81 745 41 91 lub 519 323 393 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Script logo