O projekcie

Projekt „Bądźmy aktywni zawodowo i społecznie!” jest realizowany przez firmę CONSULTOR Sp. z o.o. i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1: „Aktywne włączenie”.

Okres realizacji projektu: od 01.12.2016 r. do 31.12.2017 r.

Celem głównym projektu jest aktywne włączenie poprzez promowanie równych szans oraz aktywne uczestnictwo i zwiększanie szans na zatrudnienie 50 uczestników projektu – osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu woj. lubelskiego (w tym min. 30% z powiatów: bialski, chełmski, krasnostawski, lubartowski, hrubieszowski, janowski, opolski), w tym: 50 os. niepełnosprawnych i z wykształceniem co najwyżej średnim, w tym: 25 osób pozostających bez zatrudnienia oraz 25 osób bezrobotnych należących do III grupy sprofilowanej przez kompleksowe wsparcie.

Wsparcie w postaci:

 • Diagnozy potrzeb
 • Poradnictwa zawodowego z IPD
 • Treningu podstawowych kompetencji społecznych
 • Warsztatów – techniki aktywnego poszukiwania pracy
 • Wysokiej jakości szkoleń zawodowych
 • Pośrednictwa pracy

zwiększy aktywność uczestników i  umożliwi zdobycie konkretnego zawodu.

Kluczowymi rezultatami w projekcie będzie:

 • 37 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracypo opuszczeniu programu
 • 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu
 • 13 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu
 • 30 osób w niekorzystnej sytuacji społecznej, poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, zatrudnionych.

 

W ramach projektu zapewniamy:

 • Stypendium szkoleniowe i stażowe
 • Materiały szkoleniowe
 • Egzaminy czeladniczepo szkoleniach zawodowych
 • Badania lekarskie
 • Zwrot kosztów dojazdów
 • Wyżywienie i serwis kawowy

 

Script logo